Salut del medi marí

Si un fet marca el litoral de Barcelona, aquest és la proximitat de la ciutat. Amb l’obertura de la ciutat de Barcelona al mar i la creació d’un espai públic, l’ús s’ha intensificat. Tot i que hi ha un punt àlgid a l’estiu per l’alt interès turístic, l’efecte de la població i les seves activitats en el litoral es manté durant gairebé tot l’any.

L’antropització té unes conseqüències directes sobre el medi ambient marí i la seva salut. Són molts els residus que van a parar al mar, siguin plàstics, tovalloletes o burilles de cigarretes. La qualitat de l’aigua, durant la temporada de bany, majoritàriament és excel·lent, tot i que els episodis forts de pluja provoquen el sobreeiximent de les aigües pluvials, que a vegades es mesclen amb les aigües fecals i acaben desembocant a les platges. Per aquest motiu, en el darrer informe del 2017 sobre la qualitat sanitària anual de l’aigua de mar de les platges de Barcelona i degut a unes fortes pluges durant la temporada de bany, l’Agència de Salut Pública de Barcelona va avaluar-ne més de la meitat amb una qualitat insuficient. En anys anteriors, però, la qualitat sempre ha estat molt bona.

Un altre dels aspectes a tenir en compte és la pèrdua regular de sorra de les platges de la ciutat per l’efecte dels temporals i la reposició amb sorra dragada d’altres zones, amb l’efecte que això té sobre la vida que hi pugui haver a l’aigua. Es fan mostrejos encarregats per l’administració, però la dificultat d’accés als espigons i als esculls artificials provoquen un grau molt elevat de desconeixement de la seva biodiversitat.

Per tots aquests motius es considera oportú que a banda dels estudis i analítiques que realitzen els organismes oficials, es dugi a terme un estudi més exhaustiu dels organismes que habiten aquest litoral des d’una perspectiva científica.

  • Caldria engegar mostrejos per establir un punt de partida dels organismes presents a la costa de la ciutat
  • Els mostrejos haurien de ser regulars per permetre el monitoreig de les espècies que indiquen la qualitat biològica de l’aigua
  • S’haurien de generalitzar accions com les neteges de fons marí, amb un especial èmfasi en els plàstics i les tovalloletes, amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania, i especialment als usuaris de les platges i dels espigons
  • Debatre sobre el futur de les platges de Barcelona. Es pot resoldre la manca de sorra? Es pot assumir que la ciutat es quedi sense platges?