Salut del medi marí

Salut del medi marí

Si un fet marca el litoral de Barcelona, aquest és la proximitat de la ciutat. Amb l’obertura de la ciutat de Barcelona al mar i la creació d’un espai públic, l’ús s’ha intensificat. Tot i que hi ha un punt àlgid a l’estiu per l’alt interès turístic, l’efecte de la població i les seves activitats en el litoral es manté durant gairebé tot l’any.

L’antropització té unes conseqüències directes sobre el medi ambient marí i la seva salut. Són molts els residus que van a parar al mar, siguin plàstics, tovalloletes o burilles de cigarretes. La qualitat de l’aigua, durant la temporada de bany, majoritàriament és excel·lent, tot i que els episodis forts de pluja provoquen el sobreeiximent de les aigües pluvials, que a vegades es mesclen amb les aigües fecals i acaben desembocant a les platges. Per aquest motiu, en el darrer informe sobre la qualitat sanitària anual de l’aigua de mar de les platges de Barcelona i degut a unes fortes pluges durant la temporada de bany, l’Agència de Salut Pública de Barcelona va avaluar-ne més de la meitat amb una qualitat insuficient. En anys anteriors, però, la qualitat sempre ha estat molt bona.

Un altre dels aspectes a tenir en compte és la pèrdua regular de sorra de les platges de la ciutat per l’efecte dels temporals i la reposició amb sorra dragada d’altres zones, amb l’efecte que això té sobre la vida que hi pugui haver a l’aigua. Es fan mostrejos encarregats per l’administració, però la dificultat d’accés als espigons i als esculls artificials provoquen un grau molt elevat de desconeixement de la seva biodiversitat.

Per tots aquests motius es considera oportú que a banda dels estudis i analítiques que realitzen els organismes oficials, es dugi a terme un estudi més exhaustiu dels organismes que habiten aquest litoral des d’una perspectiva científica.

  • Caldria engegar mostrejos per establir un punt de partida dels organismes presents a la costa de la ciutat
  • Els mostrejos haurien de ser regulars per permetre el monitoreig de les espècies que indiquen la qualitat biològica de l’aigua
  • S’haurien de generalitzar accions com les neteges de fons marí, amb un especial èmfasi en els plàstics i les tovalloletes, amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania, i especialment als usuaris de les platges i dels espigons
  • Debatre sobre el futur de les platges de Barcelona. Es pot resoldre la manca de sorra? Es pot assumir que la ciutat es quedi sense platges?